Adresas: 
Kęstučio g. 44A, Kaunas
Tel.: 37-425764

El. paštas: 
darzelis@spragtukas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.spragtukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Grupės

Ankstyvojo amžiaus grupėje vaikai būna iki 3 m. Ikimokyklinio amžiaus grupėse - nuo 3 iki 6 metų. Priešmokyklinė grupė skirta vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai.

 

Ežiukų grupė (lopšelio grupė)
Auklėtojos: Honorata Slavinskienė ir Kristina Kemežytė
Auklėtojos padėjėja: Rasa Celiešienė
Grupėje 15 vaikučių, kurių amžius nuo 2 iki 3 metų.

Jūsų vaikas dar toks mažas, o jau turi nuo artimų jam žmonių atsiskirti ir visai dienai likti darželyje, todėl lopšelio grupėje didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai. Auklėtojos skatina teigiamas vaiko emocijas, siekia patenkinti vaiko fiziologinius, bendravimo, pažintinius poreikius. Pirmieji žingsniai lopšelyje - „Aš nemoku“. Todėl vaikai suaugusiųjų padedami po truputi išmoksta pavalgyti, apsirengti, nueiti į tualetą ir nusiprausti. Džiaugiamės, kai vaikas įgyja pasitikėjimą savimi ir vis dažniau taria „aš pats“, „aš galiu“. Nors vaikai maži, bet aktyviai dalyvauja įstaigoje organizuojamuose renginiuose. Vienas iš tradicinių grupės renginių - mažųjų išleistuvės į darželio grupę.

 

Boružėlių grupė (ikimokyklinio amž. grupė)
Auklėtojos:
Birutė Atkočienė ir Kristina Stankevičiūtė
Auklėtojos padėjėja: Ramutė Suchockienė
Grupėje 21 vaikas. Amžius 3 m.

Šiais metais grupės daugumą sudaro berniukai, todėl ir žaidimai "vyriški": keliai, mašinos, statybos. Kai kurie vaikučiai į darželį atėjo iš namų, todėl jiems atsiskyrimas su namiškiais dar sunkus. Skirsime laiko ir jiems - kartais tiesiog apsikabinę pasėdėsime. Mes, pedagogai, daug dėmesio skiriame vaiko saviraiškai, skatiname individualumą. Kas gi žino, kur paslėpti talentai? Grupėje vyksta ir organizuota veikla, tačiau jos nedaug. Dažniau vaikai patys renkasi jiems patinkančius žaislus, veiklą, o mes, auklėtojos, būname patarėjomis, pagalbininkėmis.

 

Drakoniukų grupė (ikimokyklinio amž. grupė)
Auklėtojos:
Vita Dvarvytienė ir Kristina Kemežytė
Auklėtojos padėjėja: Antanina Vrublevskaja
Grupėje 20 vaikų, kurių amžius 3-4 metai

Žaisdami susipažįstame su mus supančiu pasauliu, raidėmis, skaičiais. Daug sužinome keliaudami už darželio ribų. Stebime ir tyrinėjame, konstruojame ir piešiame. Daug klausinėjame ir stengiamės rasti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Dieną darželyje praleidžiame įdomiai ir linksmai.

 

Nykštukų grupė (mišraus amžiaus priešmokyklinė grupė)
Auklėtojos:
Lina Povilienė ir Asta Valatkevičienė,
Auklėtojos padėjėja: Violeta Taurosevičienė
Grupėje 20 vaikučių, kurių amžius nuo 4 iki 7 metų.

Grupės aplinka suskirstyta į erdves, kuriose gausu priemonių vaiko įvairioms kompetencijoms plėtoti. Kūrybinių vaidmeninių žaidimų , dailės, konstravimo, raidelių-skaičių, stalo žaidimų erdves vaikai papildo ir savo gamintomis priemonėmis: knygelėmis, loto, dėlionėmis ir kt. Ugdymo prioritetas - kūrybiškos asmenybės ugdymas, todėl vaikų mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, domėjimasis savimi ir aplinka ugdomi pasitelkiant meninės raiškos būdus. Vaikų piešinius galima pasižiūrėti adresu www.piesiu.lt
Miegamajame vaikai ne tik miega, bet ir įrengta erdvė vaiko aktyviam judėjimui. Priešmokyklinio amž. vaikams vyks Zipio valandėlės (1kartą per savaitę). Apie šią programą galite pasiskaityti www.vaikolabui.lt

 

Ančiukų grupė (ikimokyklinio amž. grupė)
Auklėtojos:
Alma Čyžienė ir Ingrida Šukaitienė
Auklėtojos padėjėja: Angelė Milančienė
Grupėje 20 vaikučių, kurių amžius 5 m.

Mūsų grupės vaikai judrūs, žingeidūs, besidomintys viskuo, kas vyksta aplink juos. Dažnai mes, pedagogės, primename vaikams, kad labiausiai juos puošia gražus elgesys ir linksma nuotaika. Vaikai mokomi nugalėti pyktį, užjausti, paguosti, pasakyti gerą žodį draugui. Stengiamės pastebėti kiekvieną, sudaryti sąlygas pasireikšti visiems, o ypač nedrąsiems, nepasitikintiems savimi. Vaikai įgyja daug žinių žaidžiant didaktinius žaidimus, vykstant į įvairias išvykas už darželio ribų. Daug kuriame, fantazuojame konstruodami, piešdami, lipdydami.

 

Pelėdžiukų grupė (priešmokyklinė grupė)
Auklėtojos:
Dalė Šimkauskienė ir Ingrida Šukaitienė
Auklėtojos padėjėja: Irena Kunigėnienė
Grupėje 20 vaikų, kurių amžius nuo 6 iki 7metų.
Gimtadienis vaikui pati brngiausia šventė

Didelis dėmesys skiriamas socialinės kompetencijos ugdymui. Geri socialiniai gebėjimai garantuoja lengvą vaiko prisitaikymą prie mokymosi mokykloje, sėkmingus vaiko santykius su bendraamžiais ir mokytoja. Vieną kartą savaitėje vedamos valandėlės pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ši programa ugdo gebėjimą atpažinti savo jausmus, moko jaustis stipriam ir įveikti kasdieninius sunkumus.

Kasmet vykdomas projektas „Noriu būti saugus“. Vaikai lankosi Centro policijos komisariate ir bendrauja su jo darbuotojais, dalyvauja priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengtoje edukacinėje programoje. Vaikai kartu su auklėtojomis lankosi Kauno centre esančiuose muziejuose, parodose.