Adresas: 
Kęstučio g. 44A, Kaunas
Tel.: 37-425764

El. paštas: 
darzelis@spragtukas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.spragtukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ši programa skirta 1,8 – 5/6 metų vaikų ugdymui.

 

TIKSLAS
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI
siekti užtikrinti vaiko fizinį, psichinį, emocinį saugumą;
skatinti individualią vaiko fizinę, intelektinę, socialinę, emocinę raidą;
skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.

 

Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams. Ugdymo turinys suskirstytas į keletą sričių: žaidimas, meninė, pažintinė-tiriamoji veikla ir judėjimas.

Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:

  • grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves. Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams - siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, pažintinei-tiriamajai veiklai.
  • vaiko veikla plėtojama už grupės ribų. Įkurta „Seklyčia“, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su senovine lietuvių liaudies buitimi, bet ir piešia. Salė pritaikyta vaikų meninei ir judriai veiklai. Lauke įrengtos kiemo aikštelės vaikų žaidimams.

Priešmokyklinis ugdymas. 1 metų programa skirta 6 (5) metų vaikams.
Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Šešiametis – dar ne mokinys, todėl priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka, metodai orientuoti į ikimokyklinio ugdymo specifiką, t.y. ugdymas vyksta per vaiko pagrindinę veiklą žaidimą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, komunikacinė, pažintinė ir meninė. Priešmokyklinėje grupėje vykdoma programa „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti ir įvardinti savo jausmus, juose susivokti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais.

 

Papildomos paslaugos

Dienos metu neužmiegantiems vaikams sudaromos sąlygos nemiegoti. Kol draugai miega, „nemiegaliai“ salėje ar kitoje erdvėje žaidžia ramius žaidimus.
Organizuojami keramikos užsiėmimai (tėvams pageidaujant, už papildomą mokestį).
Darželyje veikia pramoginių šokių būrelis „Aida“ (tėvams pageidaujant, už papildomą mokestį)
Vaikams, kuriems reikalingos korekcinės mankštos, pagalbą teikia kūno kultūros pedagogė.Muzikos pedagogės iniciatyva suburta vaikų folkloro grupė „Vieversiukai“.
Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė.